CBD full spectrum, broad spectrum, isolát?

posted in: CBD | 0

CBD full spectrum, broad spectrum, isolát. Česky bychom volně přeložili jako CBD plně spektrální. CBD široce spektrální. CBD isolát. V tomto příspěvku si vysvětlíme co toto označení znamená. Pro koho jsou jednotlivé formy CBD vhodné a jaký je mezi nimi rozdíl. Podívali jsme se také na některé jedinečné výhody a nevýhody jednotlivých forem CBD.

CBD a ostatní kanabinoidy

cannabidiol-na-cannapure.czJedním z nejdůležitějších aspektů rostliny konopí jsou její kanabinoidy. Je to pestrá škála chemických sloučenin vyskytující se v rostlinách konopí. CBD (kanabidiol) je kanabinoid. Podobně je na tom tetrahydrokanabinol známý jako THC. Jedna rostlina konopí obsahuje obrovskou škálu různých kanabinoidů. Podle článku v časopise Discover je v průměrné rostlině více než 85 kanabinoidů. Podle studie z roku 2016 bylo z rostliny konopí izolováno více než 113 různých kanabinoidů.

Obsah kanabinoidů v rostlině se může lišit v závislosti na jejím druhu. Pojmy plné spektrum, široké spektrum a isolát se převážně vztahují ke konkrétnímu rozsahu kanabinoidů. Tyto se nacházejí v produktech CBD jako je například CBD olej (CBD potraviny).

Důležitý je způsob a nastavení extrakce a filtrace

Když z rostliny konopí extrahujeme CBD, obvykle extrahujeme z rostlinného materiálu všechny kanabinoidy. Extrakt obsahuje i další sloučeniny v podobě flavonoidů a terpenů, které jsou v rostlině konopí přirozeně přítomny. Při samotné extrakci se můžeme rozhodnout zda odfiltrovat všechny ostatní sloučeniny kromě CBD, nebo je ponecháme v extraktu. Pokud se rozhodneme odfiltrovat všechny ostatní kanabinoidy, flavonoidy a terpeny bude výsledný produkt znám jako CBD izolát.

Pokud při extrakci neodfiltrujeme žádné ostatní sloučeniny je konečný produkt znám jako CBD full spectrum (plně spektrální CBD). Plné spektrum CBD je v podstatě průřez extrahovanou rostlinou zachovávající si svůj přirozený profil všech látek.

CBD broad spectrum (široce spektrální CBD) se vyrábí mírně odlišně. Extrakce probíhá jako u plně spektrálního se všemi přirozenými sloučeninami. Následně je odstraněn pouze obsah THC. Výsledný produkt tedy bude zcela bez THC. Ostatní přírodní látky zůstanou zachovány.

Každý typ extraktu CBD nabízí své vlastní výhody a nevýhody. Vysvětlili jsme to níže spolu s dalšími informacemi o tom, co můžete očekávat od různých forem CBD.

CBD full spectrum – plně spektrální CBD

Plně spektrální CBD obsahuje tedy nejen kanabidiol extrahovaný z rostliny konopí, ale také další přirozeně se vyskytující kanabinoidy, terpeny a flavonoidy. Tyto sloučeniny jsou ponechány v CBD oleji během extrakčního procesu bez záměrné filtrace, či záměrného odstraňování. Stručně řečeno si nákupem CBD s plným spektrem dopřáváme komplexní paletu obsahu rostliny konopí.

CBD-olej-FS-cannapureAčkoli nejdůležitější sloučeninou obsahu CBD oleje je kanabidiol, tak i ostatní kanabinoidy a terpeny v plném spektru mohou poskytnout své vlastní benefity. Je známo a mnohými uživateli potvrzeno, že CBD s plným spektrem působí synergicky, což má za následek jev nazývaný doprovodný efekt.

Přestože je výzkum stále poměrně v raných fázích několik studií ukazuje, že CBD s plným spektrem může nabídnout další benefity, které isolované CBD nabídnout nedokáže. Konkrétně podle studie z roku 2014 zveřejněné v Pharmacology & Pharmacy bylo zjištěno, že přítomnost jiných rostlinných složek spolu s CBD „může zlepšit odpovědi na dávku“ a mohou být účinnější, než isolované CBD.

Pokud používáme CBD produkty k úlevě od bolesti mohou nám tyto další sloučeniny pomoci zvýšit účinnost a uspokojení. Protože tyto sloučeniny působí synergicky můžeme si všimnout doprovodných efektů. Navzdory této výhodě má CBD s plným spektrem také několik nevýhod. CBD full spectrum oleje obsahují THC. I přesto, že obsahují obvykle pouze stopová množství THC, není zaručeno, že se THC neobjeví při testech na zakázané látky. Obzvláště při dlouhodobém užívání. Na pozicích vyžadujících striktní absenci zakázaných látek (THC) jak na pracovištích tak ve sportu.

V tomto případě bychom měli volit CBD široce spektrální, případně CBD isolát. Vůně a chuť může být v některých případech ovlivněna právě terpeny obzvláště pak u plně spektrálních a široce spektrálních olejů. Pokud nejste fanouškem vůně nebo chuti přírodního oleje CBD můžete dát přednost CBD oleji z isolátu (obvykle v MCT olejích) před olejem CBD full spektrálním.

CBD broad spectrum – široce spektrální CBD

Širokospektrální CBD obsahuje všechny přirozeně se vyskytující kanabinoidy, flavonoidy a terpeny jako CBD full spectrum. THC obsažené v rostlině konopí se odstraní v rámci extrakčního procesu, což dává této formě CBD 0% obsah THC. To znamená, že u širokospektrálního CBD můžeme získat stejný, nebo podobný doprovodný efekt jako u CBD s plným spektrem, aniž bychom museli konzumovat THC. Z tohoto důvodu jsou širokospektrální CBD oleje dobrou volbou.

CBD isolát

CBD isolát obsahuje pouze sloučeninu CBD. Neobsahuje žádné další kanabinoidy, terpeny a flavonoidy. CBD isolát je nejčistší dostupnou formou CBD. Jelikož obsahuje pouze CBD je ideální volbou pro lidi, kteří chtějí získat přístup k účinkům a potenciálním výhodám CBD bez přítomnosti dalších sloučenin. Produkty vyrobené z CBD isolátu mají typicky 0,0% obsah THC. CBD produkty z izolátu jsou ideální volbou pokud potřebujete použít relativně vysokou dávku CBD a zároveň chceme snížit riziko problémů s jinými kanabinoidy a terpeny.

CBD Isolát - cannapureCBD isolát bývá bez chuti a nemá žádnou výraznou vůni. To může být dobrou volbou pokud se vám nelíbí chuť, nebo vůně produktů CBD s plným spektrem. CBD isolát je vhodný především pro sportovce a osoby pracující v procesech s nulovou tolerancí na zakázané látky.

Isolát má navíc jednu obrovskou výhodu. U spektrálních produktů nelze zajistit stejné složení kanabinoidů v různých produktech. Každý produkt je jiný a synergie ostatních kanabinoidů je odlišná. Velmi obtížně pak nastavujeme dávkování. Koupí nového produktu může dojít k odlišnostem při užití stejné dávky. CBD isolát má výhodu v tom, že jej lze přesně dávkovat. Uživatel pak bez problému při koupi nového produktu pokračuje v optimálních nastavených dávkách.

Závěrem

Často se setkáváme s názory, že produkty z CBD isolátu jsou jakýmsi způsobem méně cenné. Horší kvality. Nemají takové účinky jako plně spektrální. Tyto teze většinou šíří obchodníci v návaznosti na svůj prodej. Toto neprofesionální chování může způsobit závažné problémy, jelikož často bagatelizují význam ostatních kanabinoidů a jejich přítomnost v lidském organismu.

Může se jednat o problémy při řízení motorových vozidel, sportovním klání na vyšší úrovni, nebo kariérních a profesních povinnostech. Určitě není od věci připomenou zjevný fakt, že výzkumy a studie, které se vedou ve vztahu ke kanabidiolu CBD, nejsou většinou vůbec spojovány s ostatními kanabinoidy.

Vědci zkoumající čistý a isolovaný kanabidiol obvykle neuvádějí ve svých publikacích žádné synergie s ostatními kanabinoidy. Je určitě pravdou, že stopová množství kanabinoidů v plně spektrálních CBD olejích nejsou detekována měřícími přístroji při testech na zakázané látky. Přesto musíme být ostražití. To platí dvojnásob v případě, kdy se změní legislativa v České republice z pohledu vyššího povoleného limitu THC z 0,2% na 1%.

Inspirováno: Full Spectrum CBD vs. CBD Isolate: What’s the Difference?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *