CBD kanabidiol

posted in: CBD | 0

CBD kanabidiol získávaný z rostlin konopí v sobě ukrývá nebývalé přínosy pro zdraví, nejen v podobě snižování zánětu a bolesti. I přes zcela prokazatelný přínos pro lidský organismus, najdeme spousty zemí, kde je CBD stále nelegální.

CBD kanabidiol – co to je?

CBD je anglickou zkratkou pro cannabidiol; česky kanabidiol. Jedná se o chemickou sloučeninu pocházející z rostliny konopí, spadající do skupiny látek zvaných kanabinoidy, přesněji fytokanabinoidy. Kanabinoidy obecně dělíme na tři podskupiny. První podskupina s názvem endokanabinoidy jsou kanabinoidy, které si vytváří přirozenou cestou náš organismus a jejichž přítomnost byla objevena v mateřském mléce savců, tedy i člověka. Druhou významnou podskupinou jsou již zmíněné fytokanabinoidy, které jsou produkovány nejen rostlinami konopí, jak je někdy mylně uváděno, ale rostlinami obecně. Je však pravdou, že v rostlinách konopí je koncentrace fytokanabinoidů, oproti jiným rostlinám zdaleka nejvyšší. Třetí podskupinou jsou pak kanabinoidy syntetické, tedy uměle vytvořené.
CBD konopná mast - balzám - cannapure

CBD kanabidiol je pouze jeden z mnoha kanabinoidů, terpenů a flavonoidů

CBD kanabidiol je pouze jeden z nepřeberného množství kanabinoidů. V současné době je jich známo již více než 80 a některé zdroje dokonce uvádějí více než 100. Jeden z nejznámějších kanabinoidů je populární, avšak stejně tak kontroverzní kanabinoid zvaný THC – Tetrahydrokanabinol, nebo také delta-9-tetrahydrokanabinol Pro zajímavost uvádíme i pár dalších kanabinoidů, jako jsou například: Kanabigerol (CBG). Kanabidivarin (CBDV). Kanabinol (CBN). Kanabichromen (CBC). Tetrahydrokanabivarin (THCV). Mimo tyto kanabinoidy produkují rostliny konopí další směsici látek v podobě terpenů a flavonoidů, které podle některých informací pracují v symbióze s kanabinoidy a umocňují tak jejich terapeutický potenciál.

Endokanabinoidní systém (ECS)

Abychom lépe pochopili odlišnost působení kanabinoidů na lidský organismus, musíme si něco říci o endokanabinoidním systému. Endokanabinoidní systém je součástí nervového systému člověka (savců). Podrobné fungování endokanabinoidního systému si popíšeme v některém z dalších článků. Pro pochopení základního principu působení kanabinoidů na ECS nám prozatím postačí informace o přítomnosti kanabinoidních receptorů. Kanabinoidní receptory endokanabinoidního systému jsou zapojeny v celé řadě fyziologických procesů. Jedná se o procesy spojené s chutí, náladou, pamětí, nebo vnímání bolesti. V současné době známe dva endokanabinoidní receptory CB1 a CB2. Receptory CB1 jsou zastoupeny především v mozku (centrálním nervovém systému CNS), v plicích, ledvinách a játrech. Zatím co CB2 receptory se vyskytují především v imunitním systému a v krvetvorných buňkách.

THC vs. CBD

Oba tyto kanabinoidy mají podobný léčebný potenciál a v ideálním případě se navzájem doplňují. Jeden z nich je psychoaktivní a druhý ne. Jak je to možné? Hlavní příčinou “psychoaktivního efektu” u THC – Tetrahydrokanabinolu při aplikaci je aktivace kanabinoidního receptoru CB1. Zatím co při aplikaci CBD – kanabidiolu k aktivaci receptoru CB1 nedochází a dokonce tento kanabinoid brání právě kanabinoidu THC, tento receptor do jisté míry aktivovat. Poměr THC a CBD u rostliny konopí je tedy velmi podstatný při odhadu psychoaktivních účinků na člověka. Některé zdroje na internetu dokonce uvádějí, že CBD joint je ideálním pomocníkem při předávkování sloučeninou THC.

Čisté, nebo plně spektrální produkty

Na současném českém i světovém trhu se můžeme setkávat s produkty, které bývají označovány jako “Full Spectrum” (Plně spektrální). Prodejce tím dává kupujícímu najevo, že produkt s hlavní složkou CBD kanabidiolem je v kompozici i ostatních kanabinoidů, a že tedy synchronizuje, podporuje a zvyšuje účinky celého produktu. Součástí plně spektrálních produktů je i THC. Poměrně často se můžeme setkat i s produkty označovanými jako “Broad Spectrum” (Široce spektrální). Široce spektrální produkty jsou většinou v kompozici plně spektrálním, avšak je chemicky zcela odebrán psychoaktivní kanabinoid THC. Nejméně jsou trhu zastoupeny produkty čisté, pouze s CBD – kanabidiolem, označovány jako izoláty.

CBD kanabidiol – k čemu to slouží?

CBD dnes můžeme zakoupit v mnoha formách rozličných produktů. Asi nejznámější jsou CBD květy, CBD oleje a různé CBD směsi. Obrovský rozmach zaznamenává kosmetika s obsahem CBD a potraviny, třeba i v podobě gumových bonbónů a jiných laskomin. Hitem loňského roku byly zaznamenány CBD produkty pro zvířata.
CBD-olej-FS-cannapure

Je CBD všelék, nebo jen marketingový tah

Z klidným svědomím si můžeme říct, že CBD – kanabidiol není všelék. Jedním dechem musíme dodat, že se rozhodně nejedná o nějaký marketingový tah. Když pomineme hloupost a vyčůranost některých prodejců, kteří pod vidinou větších zisků, neváhají tvrdit, že CBD léčí rakovinu, dostaneme se k opravdovým poznatkům o účincích CBD na základě relevantních vědecký studií. Asi největším zdrojem informací se může pochlubit portál US National Library of Medicine – National Institutes of Health, kde stačí do vyhledávací lišty zadat “CBD” a objeví se nespočet studií a vědeckých prací.

Co o CBD – kanabidiolu říkají studie

Abychom správně pojmenovali léčebný potenciál CBD, musíme použít opatrnější větná spojení, kde není žádoucí psát v superlativech, ale střízlivě zhodnotit benefity, kterých je i bez přehánění opravdu mnoho. CBD – kanabidiol se v současné době úspěšně používá při léčbě a stavu:

 • Odbourávání každodenního stresu
 • Léčba závislostí
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Deprese, schizofrenie, sociální fobie
 • Atopický ekzém, lupénka, akné, seborea
 • Chronická a neuropatická bolest
 • Bolesti svalů a kloubů
 • Léčba zánětů a popálenin
 • Nechutenství a chronická nevolnost
 • Menstruační bolesti
 • Poruchy spánku, nespavost
 • Epilepsie
 • Crohnova choroba
 • Roztroušená skleróza
 • Parkinsonova nemoc
 • Diabetes
 • Rezistentní infekce
 • Nádorová onemocnění (pouze některá a pouze jako součást léčby)

Léčebný a terapeutický potenciál CBD je opravdu vysoký. Musíme si však uvědomit, že veškerou léčbu závažnějších chorob, či onemocnění, bychom měli vždy konzultovat s lékařem. V průběhu užívání CBD produktů se mohou dostavit také nežádoucí účinky. Mezi nejznámější prokázané nežádoucí účinky patří:

 • Ospalost
 • Snížená chuť k jídlu
 • Průjem a zvracení
 • Únava a slabost, problémy se spánkem
 • Zvýšená produkce jaterních enzymů

Zdroje popisující tyto nežádoucí účinky neuvádějí za jakých situací, nebo u jakých typů přípravku mohou tyto účinky nastat, ale z vědeckého hlediska a plné informovanosti, nelze tyto brát na lehkou váhu. Ze zkušenosti lze pouze předpokládat, že se tyto nežádoucí účinky mohou objevit u začínajících uživatelů CBD, především v návaznosti na ostatních látkách obsažených v daném produktu. Kanabidiolem se nelze předávkovat a není návykový, nelze tedy tyto účinky spojovat s domnělým předávkováním, nebo domnělými abstinenčními příznaky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *