CBD olej na soustředění a pozornost

posted in: CBD | 0

Může CBD olej pomoci zlepšit soustředění a zvýšit celkovou koncentraci?

Čím dál více mladých lidí má v současné době problémy s udržením své pozornosti, neboli koncentrací. Výzkumy z roku 2016 ukazují velmi vážný problém u mladé generace. Takřka 10% světové populace dětí ve věku od 2 do 11 let vykazuje příznaky onemocnění ADHD. U dospívajících jedinců mezi 15 a 20 rokem je to dokonce až 14%. Pro úplnost u seniorů a dospělých lidí se celkové jedná o přibližně 1% lidí. Ne všechny poruchy koncentrace a soustředění lze označit jako syndrom ADHD.

ADHD – (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD u dětí

Internetovy-obchod-CBDJe neurovývojové onemocnění způsobující obtíže se soustředěním, přizpůsobením aktivity a zvýšenou impulzivitou.(Porucha pozornosti s hyperaktivitou, též hyperkinetická porucha, HKP.) ADHD se vyskytuje především u dětí v mladším školním věku. Někteří jedinci se v určitém časovém období naučí své chování zvládat, u jiných však může přetrvávat ve větší či menší míře až do dospělosti.
ADHD se u dětí projevuje nejčastěji nedostatkem pozornosti a impulzivností. Děti bývají obvykle netrpělivé, zbrklé a nebaví je dělat věci, které samy nepovažují za zábavné. Pociťují nevybitou energii a mají potřebu se stále pohybovat. Vnitřní neklid tak vede obvykle k zapomínání a k určité nepořádnosti. Tyto aspekty chování mají za následek nesoustředěnost. Velmi těžce se dají dlouhodoběji zaujmout.

ADHD u dospělých jedinců

U dospělých jedinců se ADHD obvykle projevuje vnitřním neklidem. Potíže plynoucí z nepozornosti se projevují zapomínáním, neschopností dodržet časový plán, emoční labilitou, častým střídáním nálad, nebo zbrklým a zkratkovitým jednáním. Syndrom ADHD rozhodně neznamená nižší inteligenci jedince. Projevuje se ve všech inteligenčních vrstvách. Potíže způsobují odchylky v centrální nervové soustavě, nikoli nízký inteligenční kvocient. V některých článcích se rovněž zmiňuje častější inklinace k zneužívání návykových látek. Tato teze je podle našeho názoru, již velmi zastaralá, jelikož nelze nebrat v potaz terapeutické a léčebné účinky konopí. To co by mohlo u některých jedinců vyznívat jako zneužití návykových látek v podobě konzumace konopí, by se dalo bezpečně profilovat jako terapeutická pomoc, či léčba ADHD.

Endokanabinoidní systém a centrální nervová soustava

Jak jsme již psali tady…

Endokanabinoidní systém je součástí centrální nervové soustavy člověka. V současné době známe dva endokanabinoidní receptory CB1 a CB2. Receptory CB1 jsou zastoupeny především v mozku (centrálním nervovém systému CNS), v plicích, ledvinách a játrech. Zatím co CB2 receptory se vyskytují především v imunitním systému a v krvetvorných buňkách.

CBD olej na soustředění jako alternativní léčba ADHD

Léčba, nebo alespoň zmírnění příznaků syndromu ADHD bezesporu vyžaduje komplexnější přístup, než pouhé užívání CBD oleje. Jedná se především o komplexní nastavení správného režimu jedince v podobě vytváření denních rozvrhů zejména u dětí. Správný a velmi citlivý přístup k výchově. Správné postupy při vzdělávání a trpělivé vyučovací metody. Teprve při naplnění všech těchto atributů, lze přistoupit k alternativní léčbě pomocí kanabinoidů, v našem případě pomocí CBD (kanabidiolu). CBD olej je ideální volbou, oproti jiným CBD produktům.

CBD olej na soustředění při ADHD

Kanabidiol CBD se v posledních letech proslavil jako potenciální léčba epilepsie a ADHD. Na terapeutickém a léčebném potenciálu CBD se pracuje stále více. Probíhají výzkumy a řada z nich je již předmětem klinických studií. Kanabidiol je čím dál častěji součástí léků a dokonce celých léčebných režimů. V současné době víme, že CBD olej nedokáže vyléčit samotnou nemoc, ale uklidňující a hojivé vlastnosti CBD umožňují jeho použití proti symptomům, jako je úzkost, nervozita a samozřejmě potíže s koncentrací. CBD olej má velmi dobré uklidňující a uvolňující vlastnosti, přičemž nepůsobí sedativně.

Inspirováno:
Cannabinoid and Terpenoid Doses are Associated with Adult ADHD Status of Medical Cannabis Patients
Naturalistic exploratory study of the associations of substance use on ADHD outcomes and function
Medicinal cannabis for psychiatric disorders: a clinically-focused systematic review

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *